Metody termiczne

Niszczenie nośników danych metodami termicznymi

Termiczne niszczenie dyskuSą to metody polegające na doprowadzeniu nośnika do temperatury topnienia podstawy, lub do temperatury powyżej "punktu Curie", czyli takiej, powyżej której ferromagnetyk gwałtownie traci swoje właściwości magnetyczne. Jest to osiągalne np. w piecach hutniczych o temperaturze powyżej 1000 stopni Celcjusza, niedokładność lub zbyt niska temperatura może spowodować możliwość odtworzenia niszczonych danych już przy obecnym stanie wiedzy, co pokazują m.in. przykłady danych odzyskanych z katastrofy World Trade Center, różnych pożarów i po upadku promu kosmicznego Columbia z granic atmosfery. To skuteczna, lecz niemobilna i nieekologiczna metoda niszczenia danych.

Niektóre przykłady odzyskania danych zniszczonych w analogiczny sposób:

 • 2011 - Dane na serwerach komputerowych odzyskano w 100% pomimo zniszczeń powstałych w wyniku uderzenia piorunu, wywołanego przez niego pożaru, wody, którą go gaszono i korozji.
 • 2010 - Częściowo zwęglony w pożarze laptop z kilkoma tysiącami ważnych zdjęć, który spadł na ziemię w trakcie ratunkowej akcji strażaków. Zdjęcia odzyskano w 100%.
 • 2008 - Laptop schowany w piekarniku dla ochrony przed złodziejami podczas wyjazdu - upieczony wraz z kurczakiem.
 • 2007 - Zwęglony w pożarze aparat fotograficzny, tylko zdjęcia z niego udało się odzyskać po pożarze.
 • 2003 - Odzyskano dane ze spalonego podczas wchodzenia do atmosfery ziemskiej promu Columbia (który ucierpiał dodatkowo na skutek upadku z największej możliwej wysokości oraz porysowania struktury talerzy)
 • 2001 - Odzyskano dane z ponad 400 dysków zniszczonych podczas ataku terrorystycznego na WTC, niektóre z nich były spalone, inne zalane wodą, zmiażdżone, połamane, zacementowane, itd.

Więcej przykładów

Zalety i wady niszczenia danych metodami termicznymi
Zalety Wady
 • właściwie przeprowadzona uniemożliwia odzyskanie danych w warunkach domowych i laboratoryjnych,
 • duża szybkość metody,
 • niedostępny w warunkach domowych,
 • relatywnie wysoki koszt dla użytkownika domowego,
 • brak mobilności, nośnik musi zostać przetransportowany do miejsca niszczenia, co wystawia go na ryzyko utraty podczas transportu,
 • niedokładność w zapewnieniu odpowiedniej temperatury może spowodować możliwość odzyskania danych z niszczonego nośnika,
 • nie pozwala ponownie wykorzystać nośnika,
 • podczas procesu wydzielają się gazy zanieczyszczające środowisko,

 

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000