07.09.2018

28 sierpnia 2018 r. w Polsce weszła w życie Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Ustawa ta oraz towarzyszące jej rozporządzenia wykonawcze są implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy NIS z roku 2016. Ustawa ta obejmuje swoim zasięgiem kluczowe sektory polskiej gospodarki tj. sektor paliwowo-energetyczny, sektor transportu, bankowości, ochrony zdrowia oraz infrastrukturę. Regulacje z niej wynikające są pożądanym krokiem w kierunku  zbudowania jednolitego, europejskiego systemu ochrony przed cyberzagrożeniami.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2505_u/$file/2505_u.pdf

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000