31.08.2011

Bezpieczeństwo danych studentów – nowy problem polskich uczelni

W wydaniu dziennika Głos Pomorza z dnia 30 sierpnia 2011 roku ukazał się tekst na temat bezpieczeństwa danych osobowych studentów w związku z odchodzeniem uczelni wyższych od tradycyjnych indeksów na rzecz indeksów elektronicznych. W artykule pojawia się m.in. komentarz dr Pawła Markowskiego z BOSSG Data Security.

Poniżej fragment artykułu:

W roku akademickim 2011/2012 kolejne uczelnie decydują się na odejście od tradycyjnych, papierowych indeksów i zastąpienie ich wersją elektroniczną. Rozwiązanie to znacznie usprawni obsługę przebiegu studiów, jednak stanowić będzie także wyzwanie dla uczelni w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych studentów. Polska jest jednym z ostatnich państw europejskich posługujących się jeszcze papierowymi indeksami, obok Białorusi, Ukrainy, Czech i Słowacji.

W ostatnim czasie kolejne uczelnie wyższe zdecydowały się na przejście na tzw. e-indeksy. Wśród nich są m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Jagielloński. Oznacza to dla uczelni konieczność zachowania odpowiednich procedur zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Ustawy o ochronie danych osobowych.

- Przejście na elektroniczny system obsługi toku studiów wiąże się ze znacznymi zmianami o charakterze organizacyjnym w uczelni, w szczególności w kontekście procedur bezpieczeństwa danych. Wybór właściwego dostawcy systemu jest jednym z najważniejszych czynników, które zapewnią powodzenie całemu projektu. Przede wszystkim uczelnie powinny zwrócić uwagę na to, w jaki sposób dostawca realizuje wytyczne GIODO dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. – mówi dr Paweł Markowski, prezes BOSSG Data Security.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000