05.12.2011

Bezpieczeństwo danych w firmach

W wydaniu Pulsu Biznesu z dn. 23 listopada ukazał się ciekawy artykuł Mirosława Konkela na temat bezpieczeństwa informacji biznesowych. Poniżej fragmenty tekstu, całość zaś można przeczytać w archiwum PB pod adresem archiwum.pb.pl/2521701,55815,cerberzy-firmowej-sieci
 
Cerberzy firmowej sieci
Dawniej i dzisiaj chodzi o to samo: aby uniemożliwić niepowołanym osobom do­stęp do firmowych danych, przeciwdzia­łać wypłynięciu wartościowych informacji na zewnątrz i nie dopuścić do zaburzenia prawidłowego działania infrastruktury IT. Tylko skala zagrożeń jest teraz dużo więk­sza niż jeszcze kilka lat temu. [...] Problem w tym, że - zdaniem specjalistów - o problemach z bezpieczeństwem informatycznym myślą głównie firmy za­trudniające ponad 50 osób. [...] Bezpieczeństwo IT nie należy również, niestety, do priorytetów urzędów.
 
-  Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że jedynie połowa instytucji pu­blicznych korzysta z oferty firm wyspecja­lizowanych w bezpiecznym niszczeniu danych z nośników elektronicznych, takich jak dyski twarde, dyskietki czy płyty CD/DVD. Co zatem dzieje się z wycofywany­mi z użycia nośnikami, na których zapi­sane były nasze dane? Część urzędów, nie wiedząc, co z nimi zrobić, przechowujeje w magazynach - informuje dr Paweł Markowski, szef BOSSG Data Security.
 
To nie koszty - według prezesa - sta­nowią główną przeszkodę w korzystaniu przez organy państwowe i samorządowe z tego typu usług. Dla trzech czwartych ankietowanych najważniejsze jest to, czy mogą zniszczyć dane we własnej siedzi­bie, bez konieczności przewożenia no­śników do punktów utylizacji, z czym na ogół wiążą się dodatkowe koszty, np. bez­piecznego konwojowania. A wymagania związane z bezpieczeństwem są w insty­tucjach państwowych dużo większe niż w biznesie.
[...]

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000