24.09.2014

BOSSG partnerem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

Miło nam poinformować, że BOSSG rozpoczął współpracę partnerską z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, zajmującym się między innymi doradztwem w zakresie audytu wewnętrznego, systemów kontroli wewnętrznej, governance, procesów zarządzania ryzykiem czy wykrywania i przeciwdziałania oszustwom i korupcji w organizacji, oraz konsolidacją środowiska zawodowo zajmującego się tymi tematami. Jednym z ważnych zakresów działań PIKW jest bezpieczeństwo informacji. Nasza współpraca zostanie zainaugurowana podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i zwalczania Oszustw, który odbędzie się w dniach 25-26.09.2014 r. w Krakowie.

Zakres działania i zadania PIKW (strona główna Insytutu: http://www.pikw.pl)

  • Działalność edukacyjna prowadzona w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, poprzez prowadzoną przez Spółkę niepubliczną placówkę oświatową obejmuje zawodowe kursy, seminaria itp. We współpracy z uczelniami w całym kraju PIKW organizuje podyplomowe studia dla kontrolerów, audytorów i biegłych ds. antyfraudu. Działalność edukacyjna PIKW skierowana jest na zdobywanie, podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się w organizacji systemami kontroli wewnętrznej, audytem wewnętrznym, zarządzaniem ryzykiem, governance i compliance, kontrolą zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i nadużyciom.
  • Działalność eventowa umożliwia Spółce promowanie standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w kraju, Unii Europejskiej i na świecie. Poprzez konferencje, warsztaty krajowe i międzynarodowe (szczególnie dla kadr kierowniczych) oraz Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw umożliwia kontakty i wymianę poglądów oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych osobom zajmującym się i odpowiedzialnym za tworzenie i właściwe działanie systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, governance i compliance, kontrolę zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz wykrywanie i zapobieganie korupcji, oszustwom i nadużyciom.
  • Działalność wydawnicza umożliwia Spółce promowanie krajowych i międzynarodowych standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, popularyzację skutecznych metod, zasad i standardów pracy, wymianę poglądów oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych.
  • Działalność doradcza to propozycja "outsourcingu" i "co-sourcingu"dla firm na zasadzie partnerstwa. Nasze doradztwo to nie tylko audyt na zlecenie, ale także pomoc przy organizowaniu, modernizowaniu i udoskonalaniu systemu kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem, tworzeniu kultury kontroli, doborze kadry audytorskiej, wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego.

 „Strategia, taktyka i mechanizmy zarządzania ryzykiem nadużyć, oszustw, i korupcji"

Kraków, 25-26 września, 2014r.

http://www.pikw.pl/2014-kongres-xiii,198.html

Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji. Kongres stwarza możliwość omówienia najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskania opinii wiodących ekspertów, zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Kongres to od przeszło 12 lat także wydarzenie dające ogromne możliwości wymiany poglądów doświadczeń i spotkania w gronie osób zaangażowanych w problematykę i tematykę na nim poruszaną. tegoroczny Kongres będzie miał miejsce w jednej z najstarszych uczelni w Polsce jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W trakcie Kongresu będzie okazja porozmawiać o bezpieczeństwie informacji ze specjalistami z BOSSG Data Security, obejrzeć Mobilne Centrum Utylizacji Danych oraz zapoznać się z najskuteczniejszą mobilną technologią chemicznego niszczenia i utylizacji nośników danych - LiquiDATA.

Serdecznie zapraszamy!

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000