25.01.2018

Czy jesteś gotowy na reformę systemu ochrony danych? (RODO)

Do 25 maja 2018 r. administratorzy danych muszą dostosować przetwarzanie danych osobowych do przepisów określonych w unijnym Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Rozporządzenie to znacząco zmienia dotychczasowe podejście do ochrony danych, podkreślając jego wagę. Zwiększy się także odpowiedzialność administratorów danych za to, by przetwarzane przez nich dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem (w tym m.in. by dane były bezpieczne na każdym etapie ich przetwarzania, włącznie z ostatnim z tych etapów - nieodwracalnym usuwaniu danych z nośników na jakich były zapisane).

Powoduje konieczność szczegółowego zweryfikowania, a często także modyfikacji, stosowanych dotąd rozwiązań odnośnie ochrony danych osobowych, a także przygotowania się do właściwej realizacji praw osób, których dotyczą owe dane, jako, że te prawa zostaną zwiększone, a nie stosowanie się do nowych zasad może skutkować m.in. odpowiedzialnością cywilną, albo finansową - administracyjnymi karami pieniężnymi nawet do 20 mln euro, lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.  

Pomocą w przeglądzie stanu swojej wiedzy odnośnie RODO oraz w analizie zgodności aktualnie stosowanych rozwiązań, procedur, formularzy, itd. z reformą systemu ochrony danych osobowych, może być przygotowany przez GIODO materiał: "Czy jesteś gotowy na RODO?", który można pobrać ZE STRONY GIODO.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000