02.07.2012

Dr inż. Filip Granek z EIT+ wyróżniony przez NCBiR

Z przyjemnościąDr inż. Filip Granek z EIT+ informujemy, że dr inż. Filip Granek z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został laureatem prestiżowego programu „Lider” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

NCBiR po raz trzeci przyznał stypendia młodym, zdolnym naukowcom z całej Polski. W 2012 r. nagrodzono 38 projektów badawczych, a najwyższa kwota przyznanego grantu opiewa na 1,2 mln zł. Maksymalnie wysokim dofinansowaniem wyróżniono czterech badaczy, w tym dr inż. Filipa Granka z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Eksperci NCBiR wyróżnili zaprezentowany przez naszego pracownika projekt badań nad elastycznymi polimerowymi ogniwami słonecznymi.

- W projekcie koncentrować się będziemy nad opracowaniem nowoczesnych organicznych ogniw słonecznych. Zaletą tego typu ogniw jest potencjalnie bardzo niska cena ich wytwarzania. Jednak obecnie ogniwa te cechuje niestety niska wydajność oraz zła stabilność długookresowa. Właśnie nad ulepszeniem czasu życia tych ogniw słonecznych będziemy koncentrować się w ramach projektu przyznanego przez NCBiR - wyjaśnia dr inż. Filip Granek.

I dodaje: - Jestem bardzo szczęśliwy, że mój wniosek projektowy został dobrze oceniony przez ekspertów NCBiR. Tak wysoki grant przyznany mi na badania zapewni nam duży komfort w prowadzeniu badań.

Stypendium NCBiR to kolejny sukces naszego naukowca. Kilka miesięcy temu dr inż. Filip Granek, jako jeden z czternastu naukowców, został też wyróżniony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w programie „Homing Plus”.

Serdecznie gratulujemy!

Lista wyróżnionych w programie "LIDER" ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000