04.07.2013

Harmonogram szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji

Jest już dostępny harmonogram szkoleń KSOIN na II półrocze 2013 r. Kursy, szkolenia i warsztaty będą prowadzone przez doświadczoną kadrę wykładowców, jak Marek Anzel, Roland Banduch, Magdalena Korga, Grzegorz Kuta, Wiesław Linowski, Grzegorz Rawski i Agata Rojek.

 

 

Dostępne są szkolenia w zakresach:

  • Kurs kierowników kancelarii tajnych i niejawnych
  • Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
  • Warsztaty nt. szacowania ryzyka oraz analiza poziomu zagrożeń
  • Warsztaty dla Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ADO i ABI)
  • Kurs Archiwistów I stopnia
  • Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Warsztaty dla pracowników kancelarii tajnych i niejawnych
  • Profesjonalne szkolenia prowadzone zgodnie z art. 19 i art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych
  • Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych

Harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem www.eabi.co

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000