24.09.2012

II Konferencja bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, mienia, obiektów i informacji

Czy Polska jest dobrze przygotowana na zagrożenia takie, jak ataki terrorystyczne czy kataklizmy? Jak powinna przebiegać transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego? Czy Państwo robi wystarczająco dużo, aby zwiększyć świadomość społeczną w temacie obronności? Na te i wiele innych pytań padną odpowiedzi podczas II Konferencji bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, mienia, obiektów i informacji, organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, w dniach 1-3 października 2012 roku, w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wicepremier Waldemar Pawlak oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski. W konferencji wezmą udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Gospodarki, Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz GIODO. 

Na bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku wpływ wywierają procesy zachodzące w globalnym środowisku bezpieczeństwa. Ich dynamika i zmienność oraz pojawiające się zagrożenia, pociągają za sobą konieczność zintegrowania Systemu Bezpieczeństwa Narodowego. Zwiększanie świadomości na temat zagrożeń i przeciwdziałanie im jest równie istotne. Dlatego też tematyka konferencji obejmować będzie różne płaszczyzny bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ochrony infrastruktury krytycznej państwa
i ochrony ludności.

- Celem organizowanej przez nas konferencji jest uaktualnienie oraz poszerzenie wiedzy niezbędnej organizacjom do zarządzania kryzysowego oraz kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej w związku z Transformacją Systemu Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce. Zmieniająca się sytuacji gospodarczej i polityczna w kraju wymaga od nas rewizji dotychczasowych działań i wspólnego zastanowienia się nad kształtem nowego systemu bezpieczeństwa. – tłumaczy płk Mieczysław Tadeusz Koczkowski, prezes KSOIN.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do właścicieli firm oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami podlegającymi obowiązkowej ochronie, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, pełnomocników ds. ochrony, organów administracji publicznej i przedstawicieli zespołów zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach.

W ramach wydarzenia odbędzie się również pokaz specjalny niszczenia dysków twardych, przeprowadzony przez firmę BOSSG Data Security. Przedstawiciele spółki opowiedzą również o konieczności odpowiedniej ochrony elektronicznych nośników danych oraz o metodach ich niszczenia.

- Mówiąc o bezpieczeństwie, nie można pominąć tak ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo informacji elektronicznych. W dobie cyfryzacji społeczeństwa szczególnie ważne jest odpowiednie zadbanie o dane znajdujące się na elektronicznych nośnikach. Taka ochrona powinna dotyczyć wszystkich: od instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju po firmy prywatne, dla których bezpieczeństwo informacji biznesowych powinno być priorytetem. Technologia LiquiDATA, którą będziemy prezentować podczas konferencji, to innowacja gwarantująca najwyższe bezpieczeństwo danych elektronicznych na ostatnim etapie ich przetwarzania – mówi dr Paweł Markowski, Prezes Zarządu BOSSG Data Security.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie KSOIN:

www.ksoin.pl


O technologii LiquiDATA:

Technologia LiquiDATA jest udostępniana w tzw. Mobilnym Centrum Utylizacji Danych (MCUD), czyli specjalnie przystosowanym samochodzie-laboratorium, który klient może zamówić pod wskazany przez siebie adres na terenie całego kraju. Dzięki temu wrażliwe dane mogą zostać zniszczone bez konieczności przewożenia ich na znaczne odległości i narażania na możliwość dostania się w niepowołane ręce.

Technologia uzyskała pozytywną opinię ekspertów z Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Wojskowej Akademii Technicznej.

O firmie BOSSG Data Security:

BOSSG Data Security Sp. z o. o. – świadczy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych i papierowych. Zakresy jej usług to: niszczenie danych elektronicznych, niszczenie dokumentacji papierowej, audyty bezpieczeństwa, oraz doradztwo i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000