22.01.2013

II obchody Dnia Ochrony Informacji Niejawnych

Dzisiaj, 22 stycznia 2013 r. o godzinie 12:00, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 odbędą się II obchody Dnia Ochrony Informacji Niejawnych połączone z dniem otwartym nt. ochrony informacji, zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Logo Urzędu Miasta Dąbrowa GórniczaDzień 22 stycznia jest rocznicą uchwalenia pierwszej Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, co miało miejsce w 1999 roku. W ramach obchodów, odbędzie się sesja naukowa z udziałem autorytetów i ekspertów, członków i sympatyków KSOIN, przedsiębiorców oraz pracowników pionów ochrony. Organizatorzy przygotowali również dzień otwarty, w ramach którego w Urzędzie Miejskim wszyscy zainteresowanych tematyką ochrony informacji niejawnych będą mogli skorzystać z doradztwa, konsultacji oraz porad prawnych.

 

O godzinie 14:30 rozpocznie się okolicznościowy koncert, a o 15:00 przeprowadzony zostanie pokaz funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Miejskiego.

Komitet honorowy i organizacyjny:

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor WSB w Dąbrowie Górniczej
Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Irena Dudzik Sęk – Dyrektor Biura KSOIN – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr Małgorzata Gajos – Z-ca Kierownika PSOIN na Uniwersytecie Śląskim
Bogdan Gładki – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Stanisław Hoc – Stały doradca sejmowy
mgr inż. Adam Janik – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A.
Tadeusz Koczkowski – Prezes Zarządu KSOIN – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Tadeusz Koj – Dyrektor ds. administracyjno-pracowniczych TAURON Wytwarzanie S.A. 
prof. dr hab. Jerzy Konieczny – b. Minister Spraw Wewnętrznych i b. Szef UOP
Andrzej Migas – POIN Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A.
Agnieszka Pasternak – Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej
Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – Przewodniczący Komitetu Honorowego
gen. Paweł Pruszyński – b. Zastępca Szefa ABW
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel – Kierownik PSOIN na Uniwersytecie Śląskim
prof. dr hab. Sławomir Zalewski – b. Radca Szefa KPRM 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000