27.01.2015

III Konferencja Safety and Security (2015)

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w III Konferencji Safety and Security na temat „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”, organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN), która odbędzie się w dniach 18-20 marca 2015 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY” w Zakopanem.

Zagadnienia tematyczne, jakie zostaną omówione podczas Konferencji:

 1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo jako dobro społeczne.
 2. Stan bezpieczeństwa informacji w polskich instytucjach oraz przedsiębiorstwach.
 3. Rola i zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.
 4. Bezpieczeństwo informacji biznesowych (Czy wdrażać procedury tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji prawnie chronionych?)
 5. Bezpieczeństwo informacji biznesowych, a zagrożenia związane z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.
 6. Ochrona zasobów informacyjnych a bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.
 7. Wsparcie kryptologiczne i cybernetyczne bezpieczeństwa narodowego.
 8. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Kulisy i tajemnice działalności wywiadu gospodarczego.
 9. Inwigilacja w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym – dylematy, wątpliwości, refleksje.
 10. Standardy, procedury i systemy organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego.
 11. Prawne i praktyczne aspekty przetwarzania i transferu danych osobowych.
 12. Zapewnienie ciągłości działania w firmie/instytucji – groźba kryzysu, utraty najważniejszych aktywów informacyjnych i zakłócenia kluczowych procesów biznesowych.
 13. Socjotechnika jako narzędzie pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do ochrony zasobów informacyjnych.
 14. Nowoczesne technologie – nowe wyzwania dla ochrony danych i prawa obywateli do prywatności.
 15. Technologie bezpieczeństwa dla przetwarzania w chmurze. Ochrona danych w chmurze.
 16. Wysokozaawansowane technologie softwarowe, systemy do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem technicznym, zastosowanie technologii RFID i biometrycznych.
 17. Kryptografia oraz biometria behawioralna jako rozwiniecie klasycznych metod ochrony informacji.
 18. Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji jako narzędzie doboru właściwych zabezpieczeń służących ich ochronie.
 19. Monitoring wizyjny - wolność czy bezpieczeństwo, projekt nowej ustawy.
 20. Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego, jako fundament budowy kompleksowego systemu bezpieczeństwa.
 21. Na ile nowe technologie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego?

Więcej informacji oraz zapisy: www.ksoin.pl

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000