04.06.2012

IV Forum Technologii Banków Spółdzielczych

W dniach 29-30 maja 2012 roku w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się IV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej zorganizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy ze zrzeszeniami Banku Polskiej Spółdzielczości SA i Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Podczas wydarzenia specjaliści z BOSSG & EIT+ Technologies przedstawili nowe rozwiązania technologiczne dla sektora bankowego.

Tegoroczne forum poświęcone było efektywnemu wykorzystaniu potencjału banków spółdzielczych w konkurencji na lokalnym rynku finansowym. Uczestnikami forum byli prezesi, członkowie zarządów oraz dyrektorzy/naczelnicy IT odpowiedzialni za wdrażanie nowoczesnych technologii w bankach spółdzielczych. Wśród wystawców nie zabrakło firmy BOSSG & EIT+ Technologies, która zaprezentowała swoje rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji banków spółdzielczych – technologię LiquiDATA – aktualnie najskuteczniejszą dostępną na rynku, mobilną metodę niszczenia dysków twardych.

StoiskoStoisko LiquiDATA LiquiDATA cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem uczestników forum. Niewątpliwie do dużego sukcesu BOSSG & EIT+ Technologies można zaliczyć przeprowadzenie akcji uświadamiającej, jak ważne jest bezpieczeństwo danych elektronicznych w bankach, a przy tym zwrócenie uwagi na potrzebę odpowiedniej utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego (zwłaszcza dysków twardych, na których znajdują się ważne informacje) przez instytucje bankowe. Szczególną uwagę uczestników zwrócono na fakt, że nawet na bardzo małych fragmentach dysków wciąż mogą znajdować się relatywnie łatwe do odzyskania informacje. Przypominamy, że średnia światowa skuteczność odzyskiwania danych wynosi blisko 80% - i dotyczy to nawet najtrudniejszych przypadków!

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli również szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Wystarczyło poprawnie odpowiedzieć na dwa pytania związane ze zniszczonymi komputerami w gruzach WTC. 11.09.2001 r. w wyniku terrorystycznego ataku zawaliły się bliźniacze wieże World Trade Center. Zniszczeniu uległy m.in. komputery – zmiażdżone tysiącami ton gruzów i stali, pogięte, połamane, z wtłoczonym kurzem i pyłem, poddane wysokiej temperaturze. Trudno było oczekiwać, że da się z nich odzyskać jakiekolwiek dane. Mimo to, jeszcze przed końcem 2001 r podjęto próbę odzyskania danych z dysków uznanych za najważniejsze. W związku z tym zadaliśmy dwa pytania:

  1. Jaki procent danych udało się odzyskać?
  2. Ile kosztowało (w dolarach amerykańskich) odzyskanie tych danych z pojedynczego dysku?

Prawidłowe odpowiedzi:

  1. Odzyskano prawie 100% danych.
  2. Kosztowało to w granicach 20.000-30.000 USD za odzyskanie danych z pojedynczego dysku.

Dodajmy jeszcze, że do odzyskania danych wykorzystano wynaleziony dwa lata wcześniej laserowy skaner, który pomógł w przeniesieniu danych na działające nośniki. Dane z pierwszej partii, składającej się z ponad trzydziestu dysków udało się odzyskać w łącznym czasie krótszym niż trzy miesiące.

Jedno z dostępnych źródeł opisujących to zdarzenie: www.rediff.com

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000