18.01.2016

IV KONFERENCJA SAFETY & SECURITY

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i Krajowe Stowarzysze Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN), IV KONFERENCJI SAFETY & SECURITY, która odbędzie się w dniach 16 – 18 marca 2016 r. w Bochni, w Centrum Konferencyjno - Hotelowe & SPA Nowa Bochnia, ul. Poniatowskiego 24.

Tematem konferencji będą „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne, służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”, a jej celem - omówienie i zaprezentowanie najnowocześniejszych osiągnięć, innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, technologicznych dot. bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń w zakresie stanu bezpieczeństwa informacyjnego w jednostkach organizacyjnych oraz poznaniu skutecznych, inteligentnych urządzeń i innowacyjnych narzędzi, mogących zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w firmie.

Aktywne uczestnictwo w Konferencji potwierdzili między innymi przedstawiciele agend rządowych, w tym: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Fundacji "Instytut Mikromakro", którzy omówią możliwości wspierania innowacyjnych rozwiązań polskich firm, korzystania z programów badawczo-rozwojowych i uzyskania środków na ten cel.

Więcej informacji i zapisy: www.ksoin.pl

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000