22.03.2012

LiquiDATA na II Krajowym Forum Bezpieczeństwa Informacji

23 marca 2012 roku, w godz. 8.30-17.30 w Ryni odbędzie się II Krajowe Forum Bezpieczeństwa Informacji. Tematem przewodnim tegorocznego forum będzie emisja elektromagnetyczna oraz jej wpływ na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz środki i metody redukcji emisji elektromagnetycznej. Podczas forum przedstawiciele BOSSG Data Security opowiedzą o bezpieczeństwie informacji na wycofanych z użycia nośnikach elektronicznych. Następnie odbędzie się specjalny pokaz technologii LiquiDATA w Mobilnym Centrum Utylizacji Danych.

 

Organizatorami wydarzenia są Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych (KSBTiOIN) oraz firma SILTEC. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa ABW – płk Wojciech Dydek.

Wśród uczestników nie zabraknie przedstawicieli ABW i SKW, DOIN, RCZBSiUT MON, a także stowarzyszeń związanych z bezpieczeństwem informacji.

Więcej informacji oraz program Forum jest dostępne na stronie KSBTiOIN.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000