05.11.2012

LiquiDATA na Wielkopolskim Konwencie Informatyków

W ramach Wielkopolskiego Konwentu Informatyków i XX Klubu Informatyka Samorządowego, który odbył się w dniach 25-26 października 2012 roku w hotelu Delicjusz w Trzebawiu k. Poznania odbyło się spotkanie, podczas którego uczestnicy wzięli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznali się z ofertą nowych technologii i produktów. Udział w spotkaniu stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji

Wśród poruszanych tematów znajdowały się m.in.:

 • Wielkopolski Konwent Informatyków - uczestnicyRozwój e-administracji i społeczeństwa informacyjnego w Polsce
 • Wspieranie rozwoju sieci samorządowych i operatorskich przez UKE
 • CEIDG i Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • e-Ratusz: nowa jakość w rozwiązaniach informatycznych
 • Bezpieczeństwo witryn administracji publicznej
 • Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym
 • Aplikacje mobilne a ponowne wykorzystanie danych
 • Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
 • Wielkopolski Konwent Informatyków - uczestnicy 2Nowoczesne technologie zarządzania zasobami IT a problemy bezpieczeństwa informacji
 • Monitorowanie sieci i użytkowników oraz inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
 • Współpraca administracji rządowej i samorządowej w procesie informatyzacji
 • Automatyzacja procesów biznesowych
 • Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej
 • Szacowanie wpływu rozwiązań IT na ochronę prywatności

Wielkopolski Konwent Informatyków - hostessaUczestnicy Konwentu, w liczbie aż 150 osób, zapoznali się również z najskuteczniejszą aktualnie mobilną technologią niszczenia magnetycznych nośników danych i najnowocześniejszą na świecie niszczarką do ceramicznych talerzy dysków twardych. Wszystko to dzięki specjalistom z BOSSG & EIT+ Technologies, którzy zaprezentowali technologię LiquiDATA podczas specjalnego pokazu niszczenia dysków twardych.

Więcej informacji: http://www.wki.itwadministracji.pl/

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000