25.09.2012

LiquiDATA w projekcie PLACES

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnego Planu Działania dla Wrocławia tworzonego w ramach europejskiego projektu PLACES (Platform of Local Authorities and Commnumicators Engaged in Science). Już dziś podczas XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony osiągnięciom nauki i techniki oraz sposobom ich wykorzystania dla dobra lokalnych społeczności. Jednym z omawianych punktów będzie nowa technologia niszczenia magnetycznych nośników danych – LiquiDATA.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000