04.02.2013

Łódzki Konwent Informatyków

Dziś i jutro (4 i 5 lutego) w Spale trwa Łódzki Konwent Informatyków. Jedną z atrakcji Konwentu będzie prezentacja polskiej technologii niszczenia dysków twardych – LiquiDATA. To pierwsze w tym roku wydarzenie z cyklu organizowanego w różnych regionach Polski przez magazyn „IT w Administracji”. Konwent stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat zagadnień IT oraz ich zastosowania w administracji publicznej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Łódzki Konwent Informatyków - 04-05.02.2013Podczas dwudniowego Łódzkiego Konwentu Informatyków w Spale poruszane będą zagadnienia z zakresu IT i zastosowania nowych technologii w administracji. Eksperci będą rozmawiać na temat ewidencji miast, ulic i adresów oraz praktyk stosowania elektronicznych skrzynek podawczych. Poruszone zostaną również kwestie Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej oraz prawne aspekty zarządzania dokumentacją elektroniczną, a także wirtualizacji desktopów w instytucjach publicznych. Odbędą się prelekcje dotyczące informatycznego systemu zarządzania oświatą, a także podniesienia standardu obsługi interesantów poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych.

Pierwszego dnia Konwentu Rafał Iwaniec, Wiceprezes Zarządu BOSSG Data Security wygłosi prelekcję na temat bezpieczeństwa danych elektronicznych w administracji publicznej w kontekście ostatniego etapu ich przetwarzania, czyli usuwania. Po prelekcji odbędzie się pokaz specjalny technologii LiquiDATA, przeprowadzony przez firmę BOSSG Data Security. W czasie pokazu zaprezentowany zostanie proces chemicznego niszczenia dysków twardych przebiegający w Mobilnym Centrum Utylizacji Danych (MCUD). Każdy z uczestników Konwentu może bezpłatnie oddać do zniszczenia dysk twardy i otrzymać Certyfikat Zniszczenia. Uczestnicy spotkania będą mieli też możliwość rozmowy ze specjalistami ds. ochrony informacji i danych osobowych.

Uczestnikami Konwentu będą przedstawiciele łódzkich instytucji, urzędnicy, prawnicy i naukowcy zajmujący się tematyką IT oraz przedstawiciele firm komercyjnych dostarczających rozwiązania technologiczne dla sektora publicznego.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000