27.07.2011

O niszczeniu danych w PC Lab

26 lipca 2011 w magazynie internetowym PC Lab ukazał się bardzo ciekawy artykuł autorstwa Agnieszki Serafinowicz poświęcony różnym metodom niszczeniu danych. Autorka testowała dostępne metody programowe, zarówno komercyjne, jak i darmowe i przedstawia ich wady i zalety. Poniżej kilka fragmentów artykułu oraz link do całości.

Dysk twardy to integralna część każdego współczesnego komputera. Urządzenie to służy nie tylko do zapisywania danych użytkownika, jest także wykorzystywane do przechowywania informacji generowanych przez sam system operacyjny i zainstalowane w nim aplikacje. Praktycznie każda czynność, jaką wykonujemy na komputerze, znajduje odzwierciedlenie w zapisach danych na nośniku: wysłanie e-maila, odwiedzenie jakiejś strony internetowej – wszystko pozostawia ślady. Wiele współczesnych programów (nawet tak popularne przeglądarki internetowe) zapewnia funkcje „ochrony prywatności”, które w znacznym stopniu polegają na możliwości automatycznego usunięcia z dysku śladów po działaniach użytkownika. [...] Skuteczne usuwanie danych to nie kaprys, lecz działanie, które należy podejmować w wielu sytuacjach, takich jak sprzedaż dysku, utylizacja komputera, zmiana jego użytkownika czy przekazanie go do serwisu. Jeszcze raz podkreślamy: usunięcie danych z wykorzystaniem standardowych procedur systemowych (np. użycie klawisza Delete), a nawet zlikwidowanie partycji dyskowej i sformatowanie dysku, nie daje gwarancji, że bezpowrotnie znikną. Rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycznych programów. Użytkownik ma tutaj do wyboru naprawdę wiele różnego typu narzędzi, zarówno bezpłatnych, jak i komercyjnych. Niektóre z nich zostały stworzone wyłącznie do skutecznego wymazywania danych, w innych funkcja „niszczarki plików” jest jedną z wielu. Bezpowrotne kasowanie danych, w przypadku indywidualnych użytkowników często postrzegane jako dobrowolna ochrona przed przedostaniem się poufnych informacji w ręce osób nieuprawnionych, dla firm oraz instytucji oznacza obowiązek ustawowy, nakładany m.in. przez Ustawę o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 r. nr 100, poz. 1024).

 

Całość artykułu można przeczytać pod adresem pclab.pl.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000