24.01.2012

Pierwsze obchody Dnia Ochrony Informacji Niejawnych

Sesja naukowa, konsultacje i porady prawne oraz pokazy specjalne – 20 stycznia 2012 roku w Katowicach miały miejsce pierwsze obchody Dnia Ochrony Informacji Niejawnych połączone z dniem otwartym nt. ochrony informacji, zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych w związku ze staraniami o ustanowienie 22 stycznia Dniem Ochrony Informacji Niejawnych. W ramach wydarzenia zaprezentowano ROSOMAKI (pojazdy bojowe produkowane przez Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich) oraz Mobilne Centrum Utylizacji Danych MCUD (mobilne laboratorium wykorzystujące technologię LiquiDATA zmieniającą dyski w ciecz, stworzone i oferowane na rynku do niszczenia danych przez BOSSG Data Security Sp. z o.o. z Wrocławia).

Data 22 stycznia jest rocznicą uchwalenia pierwszej Ustawy o ochronie informacji niejawnych z 1999 roku. W ramach obchodów, w Wojskowych Zakładach Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich odbyła się sesja naukowa z udziałem autorytetów i ekspertów, członków i sympatyków KSOIN, przedsiębiorców oraz pracowników pionów ochrony. W związku z obchodami, organizatorzy przygotowali również dzień otwarty, w ramach którego w godzinach 9.00-12.00 w siedzibie KSOIN, wszyscy zainteresowanych tematyką ochrony informacji mogli skorzystać z doradztwa, konsultacji oraz porad prawnych.

- Poprzez obchody Dnia Ochrony Informacji Niejawnych chcemy uświadomić społeczeństwu, czym są dane niejawne oraz uczulić opinię publiczną na kwestie związane z bezpieczeństwem danych. – tłumaczy płk Mieczysław Tadeusz Koczkowski, prezes KSOIN.

Dodatkowo w godz. 9.00-12.00 przed siedzibą KSOIN oraz w godz. 13.00-18.00 przed siedzibą Wojskowych Zakładów Mechanicznych udostępnione dla zwiedzających było Mobilne Centrum Utylizacji Danych – samochód laboratorium, w którym dzięki technologii LiquiDATA dyski twarde utylizowane są do postaci cieczy. Wszyscy zainteresowani mogli osobiście porozmawiać z ekspertami technologii LiquiDATA i na żywo zobaczyć poszczególne etapy procesu.
 
- Technologia LiquiDATA jest jedyną mobilną i tak skuteczną metodą niszczenia danych. Rozpuszczenie dysków do postaci cieczy jest naocznym potwierdzeniem faktu, że dane zostały na zawsze zniszczone – nie zostają żadne fragmenty, z których osoby nieuprawnione mogłyby próbować coś odzyskać. W obecnej chwili na całym świecie nie istnieje równie bezpieczna mobilna metoda niszczenia nośników danych. – mówi dr Paweł Markowski, Prezes Zarządu BOSSG Data Security.
 

W ramach obchodów Dnia Ochrony Informacji Niejawnych odbyło się również wręczenie nagród i pamiątkowych certyfikatów oraz okolicznościowy koncert.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie KSOIN: www.ksoin.pl

Organizatorzy:

 

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000