05.09.2012

Pokaz LiquiDATA w trakcie VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich

W dniach 5-7 września odbędzie się we Wrocławiu VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich pod hasłem: „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”. W trakcie spotkań omawiane będą m.in. najważniejsze problemy związane z narodowym zasobem archiwalnym i archiwami, konsekwencje informatyzacji archiwów, zmiany w statusie prawnym i kompetencjach archiwisty oraz problemy edukacji archiwalnej i popularyzacji wiedzy o archiwach. W czwartek, 06 września, w panelu dyskusyjnym „Ochrona informacji i danych osobowych - teraźniejszość a przyszłość” będzie przemawiał również dr Paweł Markowski (BOSSG & EIT+ Technologies). Tego samego dnia przed budynkiem C-13 Politechniki Wrocławskiej (ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25) odbędzie się pokaz chemicznego niszczenia dysków twardych technologią LiquiDATA przeprowadzany w Mobilnym Centrum Utylizacji Danych.

Serdecznie zapraszamy w imieniu własnym i organizatorów.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000