19.12.2012

Polańczyk na dwa mroźne dni zamienił się w centrum rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii dla administracji

13 i 14 grudnia w Polańczyku odbył się Podkarpacki Konwent Informatyków. Jedną z atrakcji Konwentu była prezentacja polskiej technologii niszczenia dysków twardych – LiquiDATA. To już kolejna edycja wydarzenia organizowanego cyklicznie w różnych regionach Polski przez magazyn „IT w Administracji”. Konwent stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat zagadnień IT oraz ich zastosowania w administracji publicznej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Centrum Projektów Informatycznych oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a także Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Podczas dwudniowego Podkarpackiego Konwentu Informatyków w Polańczyku na Podkarpaciu poruszane były zagadnienia z zakresu IT i zastosowania nowych technologii w administracji. Eksperci rozmawiali na temat kompetencji cyfrowych oraz stopnia korzystania z e-administracji w województwie podkarpackim, zabezpieczania sieci jednostki za pomocą narzędzi open source. Poruszane były również kwestie zależności między wykorzystywaniem nowoczesnych technologii a oszczędnościami w sektorze publicznym. Odbyły się także prelekcje dotyczące prawnych aspektów wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej oraz nowej generacji usług e-administracji dla przedsiębiorców na przykładzie CEIDG i Pojedynczego Punktu Kontaktowego. 
 
Pierwszego dnia Konwentu Rafał Iwaniec, Wiceprezes Zarządu BOSSG Data Security wygłosił prelekcję na temat bezpieczeństwa danych elektronicznych w administracji publicznej w kontekście ostatniego etapu ich przetwarzania, czyli usuwania. Po prelekcji odbył się pokaz specjalny technologii LiquiDATA, przeprowadzony przez firmę BOSSG & EIT+ Technologies. W czasie pokazu zaprezentowany został proces chemicznego niszczenia dysków twardych przebiegający w Mobilnym Centrum Utylizacji Danych (MCUD). Każdy z uczestników Konwentu mógł bezpłatnie oddać do zniszczenia dysk twardy i otrzymać Certyfikat Zniszczenia. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość rozmowy ze specjalistami ds. ochrony informacji i danych osobowych.
 
- Udział w spotkaniach takich jak Podkarpacki Konwent Informatyków ma dla BOSSG & EIT+ Technologies bardzo duże znaczenie. Wiele osób zdaje sobie bowiem sprawę z konieczności skutecznego niszczenia danych – przechowują nośniki w sejfach, kasach pancernych lub magazynach, rozumiejąc, że dotychczas stosowane metody nie gwarantują stuprocentowego bezpieczeństwa. Dlatego właśnie pokaz naszej technologii, która rozwiązuje ten problem, cieszył się takim zainteresowaniem – podkreśla Janusz Iwaniec, Prezes Zarządu BOSSG & EIT+ Technologies.
 
Uczestnikami Konwentu byli przedstawiciele podkarpackich instytucji, urzędnicy, prawnicy i naukowcy zajmujący się tematyką IT oraz przedstawiciele firm komercyjnych dostarczających rozwiązania technologiczne dla sektora publicznego.
 
    

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000