11.01.2012

Powstaje Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Komitet odpowiedzialny będzie za inicjowanie, opiniowanie i koordynowanie wszystkich prac związanych z informatyzacją naszego kraju.
 
Zajmie się m.in. informatyzacją administracji publicznej, działaniami na rzecz społeczeństwa informacyjnego, sieci szerokopasmowych, edukacji, ochrony zdrowia, łączności, polityki audiowizualnej i współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemem Informacyjnym. Będzie również nadzorował przygotowania do wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz realizację Planu Informatyzacji Państwa.
 
Na czele Komitetu, zgodnie z zapowiedzią Pana Premiera Donalda Tuska,  stanie minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, a na jego zastępców zostaną powołani: wiceminister w tym samym resorcie i wiceminister rozwoju regionalnego. W skład komitetu wejdą też wiceministrowie z pozostałych resortów, a także prezesi lub wiceprezesi Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i GUS.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000