12.10.2012

Relacja i wnioski z seminarium pt. „Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer”

Wczoraj (11.10.2012 r.) Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i Fundacją „Panoptykon” zorganizowali seminarium na temat „Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer”. W trakcie spotkania omawiano problemy związane z rozwojem monitoringu wizyjnego oraz aspektami prawnymi związanymi z tym tematem. Dyskusje odbywały się w dwóch panelach: „Monitoring wizyjny: jak jest?” oraz „Monitoring wizyjny: jak powinno być?”.

Rzecznik Praw Obywatelskich - Irena LipowiczProfesor Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizowała, że podstawą wszelkich zmian powinny być rzetelne badania dotyczące skali monitoringu. Z ankiet przeprowadzonych przez Fundację „Panoptykon” wynika, że we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w 86% miast powiatowych systemy kamer finansowane z lokalnych budżetów już funkcjonują. Składają się na to zarówno kamery zintegrowane w miejskie systemy monitoringu, jak i te działające niezależnie. Do tego dochodzą jeszcze monitoringi prywatne, które obejmują także osoby postronne. Skalę zjawiska podkreślał dr Wojciech Wiewiórowski – GIODO. Przy obecnym stanie techniki tworzona jest przytłaczająca ilość (szacunkowo w przedziale 800 tysięcy – 2 miliony) nagrań, które wg GIODO właściwie są zbiorami danych osobowych (np. monitoring wizyjny w połączeniu z książką wejść/wyjść powoduje brak nadmiernych problemów z identyfikacją osoby przedstawionej na nagraniu). Oczywiście prowadzi to także do kwestii konieczności zapewnienia bezpiecznej i skutecznej utylizacji nośników na których zapisywane są nagrania.

Wszyscy podkreślali, że konieczne jest znalezienie kompromisu pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem. Aby tego dokonać należy zmienić i dopracować istniejące już przepisy w zakresie zasad korzystania z wideomonitornigu. W tym celu należy m.in. dokonać konsultacji społecznych. Ze wspominanych wcześniej badań Fundacji prezentowanych przez jej wiceprezes Małgorzatę Szumańską wynika, że ponad 60% respondentów to zwolennicy rozbudowy systemów monitorujących, co oznacza też jednocześnie, że prawie 40% jest przeciwna ich rozbudowie, lub, co najwyżej, utrzymałaby ilość kamer na obecnym poziomie.

Według zebranych owe kwestie powinny zostać jak najszybciej uregulowane prawnie, przy czym jednymi z najważniejszych wymagań jakie powinny spełnić owe regulacje są:

  • zapewnienie jawności oraz transparentności funkcjonowania systemów monitoringu,
  • jasne określenie administratorów danych,
  • wyznaczenie czasu przez jaki powinny być przechowywane zgromadzone dane (obecnie są to okresy od 3 do 90 dni)

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000