09.10.2012

Relacja z II Konferencji Bezpieczeństwa Ochrony Fizycznej i Zabezpieczeń Technicznych Osób, Mienia, Obiektów i Informacji

Andrzej Lewinski - Zastępca GIODOdniach 1-3 października odbyła się II Konferencja bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, mienia, obiektów i informacji, zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Było to wydarzenie poświęcone uaktualnieniu oraz poszerzeniu wiedzy dotyczącej ochrony infrastruktury krytycznej państwa i ochrony ludności, nad którym honorowy patronat objęli Wicepremier Waldemar Pawlak oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski.

PodczasKrzysztof Janik - były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji trzydniowych wykładów głos zabrali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendy Głównej Policji, GIODO oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Omawiane były zagadnienia dotyczące różnych aspekty bezpieczeństwa związane z infrastrukturą krytyczną, czyli m.in. najlepsze praktyki, zadania i procedury mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, realizowane przez organy administracji rządowej oraz Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowanie oraz ochronę ludzi i obiektów przed ryzykiem związanym z atakami terrorystycznymi i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa.

Podczas Słuchacze Konferencjikonferencji omówiony został także sposób opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie oraz przygotowania procedur wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie.

Pokaz niszczenia nośników danych - część chemiczna

 

Jednym z omówionych zabezpieczeń dla danych na ostatnim etapie ich przetwarzania była technologia LiquiDATA, która jest jedyną mobilną, w pełni skuteczną metodą niszczenia nośników danych. Przeprowadzony pokaz przebiegu procecu niszczenia dysków twardych spotkał się z żywym zainteresowaniem zebranych.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000