03.09.2018

RODO a fanpage

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt C-210/16 już wiemy, że administrator fanpage prowadzonego na portalu społecznościowym ponosi na równi z nim wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osób odwiedzających jego stronę. Dlatego Organ do spraw ochrony danych państwa członkowskiego, w którym administrator ten ma swą siedzibę, może podjąć działania, na podstawie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych zarówno w stosunku do tego administratora, jak i w stosunku do spółki zależnej od tego portalu.
 
W praktyce oznacza to, że firmy prowadzące swoje fanpage będą traktowane jako administratorzy danych osobowych z pełnymi tego konsekwencjami prawnymi.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000