27.08.2018

RODO w przetargach

Jednym z kluczowych dokumentów procesu przetargowego jest dokumentacja potwierdzająca niekaralność członków zarządu czy prokurentów. Nie ulega wątpliwości, że związane z tym postępowanie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Czy niezbędna jest zatem zgoda zaangażowanych w procedurę osób na przetwarzanie ich danych osobowych?
 
Wątpliwości w tym względzie rozwiało stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, w którym stwierdzono, że nie ma potrzeby uzyskiwania zgody wskazanych osób na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. W oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) potwierdzono, że przepisy umożliwiające zamawiającemu żądanie określonych dokumentów zawierających także dane osobowe są przepisami szczególnymi wobec ustawy o ochronie danych osobowych i dlatego nie wymagają pozyskania żadnych zgód od osób, których dane osobowe będą przetwarzane.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000