15.01.2014

Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w I połowie 2014 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń KSOIN na I półrocze 2014 r. Kursy, szkolenia i warsztaty będą prowadzone przez doświadczoną kadrę wykładowców, jak Marek Anzel, Roland Banduch, Elżbieta Bińczyk, Artur Bogusz, Edyta Dudek, Magdalena Korga, Grzegorz Kuta, Wiesław Linowski, Grzegorz Rawski, Agata Rojek, Jarosław Żabówka i Adrian Żymła.

 

 

Dostępne są szkolenia w zakresach:

 • Kurs kierowników kancelarii tajnych i niejawnych
 • Warsztaty nt. szacowania ryzyka - proces analizy i oceny ryzyka - w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Warsztaty dla Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ADO i ABI)
 • Kurs Archiwistów I stopnia
 • Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Warsztaty dla pracowników kancelarii tajnych i niejawnych
 • Szkolenia prowadzone zgodnie z art. 19 i art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • NOWOŚĆ! Unikatowe profesjonalne szkolenie antyhakerskie i antycyberprzestępczości
 • Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych
 • Szkolenie – kurs z ochrony danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • Szkolenie pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej
 • Tworzenie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ochrony danych osobowych w jednostce organizacyjnej – szkolenie dla ABI

Harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem www.eabi.co . 

 

Konferencja „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ochrony informacji niejawnych w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego RP”Z okazji 15-lecia uchwalenia przez Sejm RP ustawy o ochronie informacji niejawnych zapraszamy Państwa ponadto na Konferencję pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ochrony informacji niejawnych w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego RP”. Odbędzie się ona w dniach 22-23.01.2014 r. w Pułtusku. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.ksoin.pl

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000