09.07.2014

Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w II połowie 2014 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń KSOIN na II półrocze 2014 r. Kursy, szkolenia i warsztaty będą prowadzone przez doświadczoną kadrę wykładowców, jak Marek Anzel, Tomasz Cygan, Edyta Dudek, Magdalena Korga, Grzegorz Kuta, Wiesław Linowski, Grzegorz Rawski i Jarosław Żabówka.

 

 

Dostępne są szkolenia w zakresach:

 • Kurs kierowników kancelarii tajnych i niejawnych
 • Warsztaty nt. szacowania ryzyka - proces analizy i oceny ryzyka - w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Kurs Archiwistów I stopnia
 • Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Warsztaty dla pracowników kancelarii tajnych i niejawnych
 • Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych
 • Szkolenie – kurs z ochrony danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • Szkolenie pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej
 • Tworzenie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ochrony danych osobowych w jednostce organizacyjnej – szkolenie dla ABI
 • Warsztaty z ochrony danych osobowych dla ADO i ABI
 • Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego
 • Warsztaty nt. archiwizacji dokumentów (dla archiwistów I stopnia)
 • Kurs Pełnomocnika/Audytora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z ISO 27001
 • Dane osobowe w zarysie
 • Seminarium eksperckie dla zaawansowanych ADO i ABI 
 • V Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz IX Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem www.eabi.co . 

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000