05.06.2018

Umowy i klauzule informacyjne w biurze rachunkowym po wejściu w życie RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych (RODO) oraz nowej krajowej ustawie o ochronie danych osobowych. Specyfika tych przepisów powoduje, że przedsiębiorcy powinni zwracać jeszcze większą uwagę na dane klientów wpisanych do CEIDG. W tym w szczególności na sposób ich przetwarzania i zabezpieczania.

Niezbędną, wynikającą z przepisów klauzulę informacyjną można umieścić w postaci stopki, na zawieranej umowie, na przekazywanej kontrahentowi fakturze bądź w wysyłanym bezpośrednio do odbiorcy e-mailu.

Należy pamiętać, że RODO znajduje zastosowanie jedynie do osób fizycznych, nie odnosi się zatem do osób prawnych, w tym do danych takich, jak np. nazwa, siedziba, adres czy NIP spółki z o.o.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000