16.06.2015

V Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w V Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, która odbędzie się w dniach 28-30.09.2015 r w Hotelu Zamek w Gniewie, przy ul. Zamkowej 3. Gościem honorowym konferencji będzie Lech Wałęsa, a specjalnym - Janusz Piechociński. Podczas uroczystej gali zostaną przyznane tytuły „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” wraz z buławą hetmańską dla instytucji i przedsiębiorców, którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego naszego kraju.

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna Konferencji:

Tematyka konferencji: 

V Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

 1. Strategiczny potencjał bezpieczeństwa narodowego.
 2. Bezpieczeństwo Polski w świetle nowych zagrożeń - wymiar wschodni bezpieczeństwa.
 3. Organizacja, zadania i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i systemu zarządzania kryzysowego. Kryteria oceny sytuacji kryzysowych.
 4. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – praktyczne aspekty jego wdrażania.
 5. Narodowy Plan Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje.
 6. Rola i zadania organów administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym.
 7. Praktyczne wskazówki do wypracowania właściwej struktury organizacyjnej pionu bezpieczeństwa w firmie.
 8. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów.
 9. Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa w okresie kryzysu i wojny.
 10. Uwagi praktyczne w zakresie opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów.
 11. Znaczenie ciągłości działania. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem.
 12. w jednostce organizacyjnej.
 13. Zagrożenie w sieci cyberprzestępstwami i cyberatakami. Reakcja na incydenty.
 14. Regionalny system ostrzegania jako ogólnokrajowe narzędzie służące do informowania społeczeństwa o zagrożeniach.
 15. Komunikacja społeczna w sytuacji kryzysowej w firmie.
 16. Wykorzystanie systemu CCTV a ochrona danych osobowych.
 17. Nowoczesne technologie w zarządzaniu kryzysowym.
 18. Audyt jako istotny element systemu ochrony.
 19. Działalność NCBiR w zakresie naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Możliwości współpracy między środowiskiem nauki i biznesu.
 20. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Rola i zadania Federacji Organizacji Proobronnych.
 21. Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019 jako element prewencji antyterrorystycznej dla obywateli i instytucji.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.ksoin.pl

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000