24.04.2012

VIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Bizesowych i Danych Osobowych

WZaproszenie na VIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych imieniu Zarządu KSOIN oraz Kierownictwa PSOIN Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie zapraszamy Państwa na VIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Bizesowych i Danych Osobowych, który odbędzie się w dniach 23-25 maja 2012 r. w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym w Zakopanem.

Tegoroczne obrady będą dotyczyły praktycznych problemów związanych z codziennym stosowaniem przez różne podmioty należące do sfery publicznej jak i prywatnej, przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz nowych rozporządzeń okołoustawowych obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.

Omówione zostaną także obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. zmiany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności dot. informacji identyfikujących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, odbędą się również konsultacje społeczne z udziałem GIODO w związku z planowanymi zmianami w rozporządzeniach UE ws. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych.

Kongres będzie niepowtarzalną okazją do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, nowych obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony i inspektorów ochrony danych (ABI).

Zajęcia programowe będą prowadzić wybitni naukowcy i praktycy z doświadczeniem zawodowym w omawianej problematyce, w sposób dający możliwość wymiany poglądów i dyskusji nt. codziennych problemów związanych z ochroną informacji.

Zaproszeni goście, eksperci i konsultanci

 • prof. dr hab. Stanisław Koziej – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • prof. dr hab. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Andrzej Lewiński – Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • dr Krzysztof Janik – b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • gen. Paweł Pruszyński – b. Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • prof. dr hab. Grażyna Szpor – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • prof. dr hab. Stanisław Hoc – Stały doradca sejmowy
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel – Kierownik Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Ochrona Informacji na UŚ
 • prof. dr hab. Leszek Korzeniowski – Prezydent European Association for Security
 • prof. dr hab. Sławomir Zalewski – b. Radca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , b. funkcjonariusz ABW
 • prof. dr hab. Jarosław Poraziński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
 • Tomasz Borkowski – Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych, Dyrektor Biura
 • Mirosław Dłużniewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW
 • dr Stanisław Małecki – Rządowe Centrum Legislacji
 • dr inż. Waldemar Suszczewski – ekspert ochrony informacji i danych osobowych
 • kmdr Marek Anzel – Specjalista ds. ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych
 • Łukasz Kister – doktorant w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie
 • Dariusz Mikołajczyk – Dyrektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Płocka, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW
 • Wiesław Darecki – ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego

Panele tematyczne podczas Kongresu:

 1. Transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego wg. raportu BBN.
 2. Znaczenie ustawy o ochronie informacji niejawnych dla bezpieczeństwa państwa.
 3. Pokłosie Dnia Ochrony Informacji Niejawnych. Bezpieczeństwo informacji w społeczeństwie obywatelskim.
 4. Debata nt. oceny dotychczasowego funkcjonowania ustawy i rozporządzeń okołoustawowych. Czy i w jakim kierunku będą następowały zmiany w przepisach dot. ochrony informacji niejawnych?
 5. Uwagi i doświadczenia pełnomocników nt. praktycznego funkcjonowania pionów ochrony.
 6. Propozycje zmian w rozporządzeniu i dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.
 7. Właściwości i uprawnienia GIODO do kontroli stanu ochrony danych osobowych.
 8. Rola Inspektora Ochrony Danych (ABI), jego obowiązki i pozycja w firmie – w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.
 9. Współpraca pełnomocnika ochrony i Inspektora Ochrony Danych – założenia przyszłościowe.
 10. Praktyczne aspekty wdrażania bezpieczeństwa przemysłowego.
 11. Bezpieczeństwo teleinformatyczne - opracowywanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) teoria a praktyka.
 12. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem, proces analizy i oceny ryzyka w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 13. Bezpieczeństwo – kształtowanie świadomości pracodawcy i pracownika.
 14. Cyberterroryzm – zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
 15. Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Archiwa, nowoczesne państwo i społeczeństwo.
 16. Pokazy i prezentacje nowoczesnych technik, technologii i urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Roboczy plan Kongresu: [PDF - 91,2 KB]

Więcej informacji: http://www.ksoin.pl/

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000