19.04.2016

XII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Zapraszamy na XII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych który odbędzie się w dniach 30 maja - 1 czerwca 2016 r. w Szklarskiej Porębie, a którego organizatorem jest Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XII Kongres umożliwi spotkanie się z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu są kierowane do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

Do udziału w obradach zaproszeni zostali wybitni naukowcy, praktycy i eksperci, przedstawiciele państwowych urzędów centralnych, w tym m.in.: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Patentowego, Komendy Głównej Policji i Straży Granicznej.

Kongres poruszy tematykę aktualnych zagrożeń terrorystycznych i obcych służb specjalnych w kontekście ostatnich zamachów terrorystycznych mogących rzutować na przebieg Światowych Dni Młodzieży i szczyt NATO oraz nasze bezpieczeństwo narodowe.

W związku z reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych zostaną omówione najważniejsze zmiany, w tym możliwość nakładania dotkliwych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto - zagadnienia budzące wiele kontrowersji w praktyce, w tym stosowanie monitoringu wizyjnego, funkcjonowanie poczty elektronicznej, aktywności pracowniczej w Internecie, naszej geolokalizacji i kontroli bilingów.

Więcej informacji i zapisy na stronie: www.ksoin.pl

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000