09.04.2013

Zapraszamy na IX Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

W dniach 27-29 maja 2013 r. w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbędzie się już IX Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Jego dotychczasowa formuła zostanie rozszerzona o zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej od strony prawnej i praktycznej, w tym korzyści wynikające z praw ochrony i  problemy pojawiające się w przypadku braku stosownej ochrony. Kongres został objęty patronatem honorowym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Cel Kongresu: uaktualnienie wiedzy potrzebnej do profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem organizacji oraz podejmowania trafnych decyzji związanych z ochroną informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych w swoich jednostkach organizacyjnych.

Podczas Kongresu zostaną omówione aktualne zmiany i planowane przyszłościowe rozwiązania w przepisach prawnych, najważniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa, organizowania oraz funkcjonowania pionów ochrony, prowadzenia działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania i analizowania stanu potencjalnych zagrożeń dla informacji i danych osobowych. Podczas obrad zostaną także omówione praktyczne problemy związane z codziennym stosowaniem przez różne podmioty, przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z rozporządzeniami okołoustawowymi obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. oraz planowane zmiany dotyczące ochrony danych osobowych, a w szczególności zawarte w rozporządzeniach i dyrektywach UE.

Podczas Kongresu będzie można uzyskać wiedzę przydatną do sprawowania nadzoru nad dostępem do tajemnic firmy, wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zapobiegania kradzieży, zagubieniu czy przywłaszczeniu informacji szczególnie ważnych w przedsiębiorstwach oraz zapoznać się z wybranymi nowościami technicznymi, innowacyjnymi technologiami i rozwiązaniami dot. zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, a także aktualnymi kierunkami rozwoju polskiej i światowej myśli technicznej służącej do poprawy bezpieczeństwa informacji.

Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN)

Data: 27 - 29 maja 2013 r.

Miejsce: Hotel Dębowiec, Al. Armii Krajowej 220, 43 - 316 Bielsko - Biała

Więcej informacji, ramowy plan oraz zapisy są dostępne na stronie KSOIN

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000