27.10.2014

Zapraszamy na IX Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników ds. OIN

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IX Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych, które odbędzie się w dniach 03-05 grudnia w Szczyrku.

 

 

 

Podczas obrad eksperci omówią tematykę związaną z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz podzielą się doświadczeniami i uwagami nt. praktycznych problemów w zakresie organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, nadawania dokumentom niejawnym klauzul tajności. Omówią także zmiany i unormowania dot. postępowań sprawdzających, bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego i przemysłowego, wypracowania wniosków oraz zweryfikowania dotychczasowych zasad ochrony w swoich jednostkach organizacyjnych. Program obejmuje także tematykę zagrożeń terrorystycznych, ich zapobieganie i zwalczanie w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także wpływ ataków terroru oraz konsekwencje, jakie  niosą one dla przedsiębiorstw oraz gospodarki. Forum będzie obejmowało ponadto zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego, podejmowania właściwych decyzji w profesjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem osób, obiektów, mienia i informacji oraz sprawowania nadzoru nad dostępem do tajemnic firmy. Tematyka obrad będzie poruszała również najważniejsze zagadnienia dot. wdrażania w firmie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie zISO 27001, organizowania oraz funkcjonowania ochrony fizycznej, prowadzenia działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania i analizowania stanu potencjalnych zagrożeń dotyczących ochrony informacji i danych osobowych.

W celu zapisów zapraszamy na stronę organizatora: www.KSOIN.pl

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000