15.04.2014

Zapraszamy na X Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

W dniach 28-30 maja 2014 r, w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym "Hyrny", w Zakopanem odbędzie się jubileuszowy, X Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Będzie to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych przedsięwzięć organizacyjno-szkoleniowych w Polsce, mających istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa firm i instytucji.

Jubileuszowy X Kongres to okazja do wspomnień i podsumowań, a także możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami. Po raz pierwszy w historii Kongresu oprócz tradycyjnych wyróżnień zostaną przyznane dodatkowo nagrody „Super Lidera” firmom i instytucjom, które wybrane zostaną spośród 100 wyróżnianych na poprzednich Kongresach.

Podczas Kongresu odbędzie się także premiera pierwszego w Polsce filmu edukacyjnego na temat ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz będzie możliwość spotkania z twórcami i aktorami filmu. W tym roku po raz pierwszy obrady będą filmowane ze szczególnym uwzględnieniem osób nagradzanych i wyróżnianych podczas uroczystej gali. Reportaż z Kongresu nawiązujący do filmu „Tajemniczy świat informacji”, znajdzie się w publicznych mediach, na portalach społecznościowych i branżowych stronach internetowych.

X Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

W obradach Kongresu wezmą udział prezesi, dyrektorzy, właściciele firm, przedstawiciele organów administracji publicznej, pełnomocnicy i pracownicy pionów ochrony, administratorzy danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, dyrektorzy i pracownicy pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także inne osoby interesujące się tą tematyką.

Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni wybitni naukowcy, praktycy i eksperci, przedstawiciele państwowych urzędów centralnych, w tym m.in.: przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Premiera RP, ABW, SKW, GIODO i NIK, pełnomocnicy ochrony z dużych jednostek organizacyjnych i firm o szczególnym znaczeniu dla gospodarki i obronności państwa.

Zwieńczeniem X Kongresu będzie wydanie książki zawierającej materiały pokongresowe wraz z imiennym wykazem wszystkich uczestników. Każdy z uczestników Konferencji otrzyma upominek w postaci: premierowego filmu edukacyjnego, książkę z Konferencji upamiętniającej 15-lecie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz dorobek dziewięciu Kongresów - materiały zebrane w formie elektronicznej.

Tematyka Kongresu

 1. Główne założenia i cele strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP.
 2. Doktryna Komorowskiego a bezpieczeństwo informacyjne państwa.
 3. Systemy bezpieczeństwa narodowego a ochrona informacji niejawnych.
 4. Współczesne państwo i nowoczesne społeczeństwo obywatelskie – jego obowiązki, ograniczenia, ochrona praw i wolności.
 5. Współczesne cele i zadania ustawy o ochronie informacji niejawnych dla bezpieczeństwa narodowego.
 6. Relacje i uwarunkowania ustawy o ochronie informacji niejawnych a inne tajemnice prawnie chronione.
 7. Czy ustawa o ochronie informacji niejawnych spełnia funkcję parasola ochronnego nad bezpieczeństwem państwa?
 8. Rola i zadania kierowników jednostek organizacyjnych i pełnomocników ochrony w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego.
 9. Jak wdrożyliśmy ustawę z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych?
 10. Tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa – filary bezpieczeństwa biznesowego i rozwoju gospodarczego kraju. Jak praktycznie funkcjonuje wdrażanie procedur?
 11. Bezpieczeństwo przemysłowe i teleinformatyczne – dylematy i wątpliwości a uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
 12. Cyberterroryzm - zagrożenia  dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
 13. Reforma danych osobowych w UE. Co ona oznacza dla obywateli?
 14. Jawne i niejawne (dozwolone i zabronione) zdobywanie informacji. Kulisy i tajemnice działalności wywiadu gospodarczego.
 15. Moderowana debata na temat ochrony informacji niejawnych - uwagi i doświadczenia pełnomocników dotyczące praktycznego funkcjonowania pionów ochrony.
 16. Wysokozaawansowane, technologie, systemy i urządzenia ochrony informacji i danych osobowych. Pokazy i prezentacje.
 17. Profesjonalizm skutecznego bezpieczeństwa informacyjnego jednostki organizacyjnej w gospodarce opartej na wiedzy i konkurencyjnej walce rynkowej.

Gościem specjalnym X Kongresu będzie Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku.

Więcej informacji można znaleźć również na stronie www.ksoin.pl.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000