Szkolenia

Proponujemy Państwu szkolenia w zakresach:

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych jako narzędzie w zakresie bezpieczeństwa informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
 • Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Metody pozyskiwania informacji.
 • Szkolenie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych.
 • Szkolenie dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych.
 • Kierownik przedsiębiorcy w ujęciu zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych – obowiązek czy przywilej.
 • Bezpieczeństwo osobowe w uwarunkowaniach zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Szkolenie dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe jako narzędzie w podmiotach gospodarczych w świetle uwarunkowań ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Audyt systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej w ujęciu praktycznym.
 • Informacja w administracji publicznej; Urządzenia techniczne służące pozyskaniu informacji – możliwości i techniczne uwarunkowania wykorzystania.
 • Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie. Uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne bezpiecznego prowadzenia biznesu w Polsce.
 • Zarządzanie kryzysowe jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłości oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Każde z powyższych szkoleń zastaje uruchomione w porozumieniu z kandydatami w momencie skompletowania 10 osobowej grupy słuchaczy. Słuchacze otrzymają szczegółowy program wraz z rozkładem konkretnych tematów poszczególnych zajęć. Szkolenia organizowane jest w określonym dogodnym miejscu i terminie, z uwzględnieniem życzeń i wskazań zamawiającego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.BOSSG.eu.


Logo KSOINZapraszamy także do wzięcia udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez KSOIN (Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych).

 

Dostępne są szkolenia w zakresach:

 • Kurs kierowników kancelarii tajnych i niejawnych
 • Kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Warsztaty nt. szacowania ryzyka oraz analiza poziomu zagrożeń
 • Warsztaty dla Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ADO i ABI)
 • Kurs Archiwistów I stopnia
 • Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Warsztaty dla pracowników kancelarii tajnych i niejawnych
 • Profesjonalne szkolenia prowadzone zgodnie z art. 19 i art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych

Harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem www.eabi.co . 

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000