Przebieg procesu

Talerze twardych dysków są okrągłymi płytkami o średnicy 3,5 cala (lub 2,5 cala), wykonanymi z glinu lub jego stopów, szkła albo z ceramiki. Są one pokryte cienką i wypolerowaną warstwą ferromagnetyczną z materiałów ferrytowych oraz zabezpieczone warstwą ochronną. Pojedynczy dysk twardy może zawierać w środku nawet do 8 talerzy, które należy zniszczyć.

Etapy procesu niszczenia i utylizacji:

 1. Przyjazd do Klienta Mobilnym Centrum Utylizacji Danych

  Klient może zamówić usługę pod dowolnie wskazany przez siebie adres, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności zniszczenia nośników zawierających dane poufne lub ściśle tajne. W takim przypadku Mobilne Centrum Utylizacji Danych może podjechać np. pod kancelarię tajną i tym samym wyeliminowana zostaje konieczność transportu danych poza siedzibę instytucji. Dzięki temu wyklucza się ewentualne koszty konwojowania, koszty delegacji pracowników, minimalizując jednocześnie ryzyko dostania się danych w niepowołane ręce.

 2. Protokolarne przekazanie przeznaczonych do zniszczenia dysków twardych zinwentaryzowanych uprzednio przez Klienta, w tym weryfikacja ich danych identyfikacyjnych

  Zanim dyski zostaną zniszczone wykonywana jest dokładna weryfikacja danych i identyfikacyjnych przekazanych dysków, na podstawie której możliwe będzie wystawienie dokumentacji potwierdzającej bezpowrotne zniszczenie konkretnych nośników przekazanych przez klienta.

   

 3. Przygotowanie nośników do procesu utylizacji (demontaż talerzy, segregacja i odzysk surowców wtórnych)

  NośnikiemPracownik przygotowuje dysk do procesu utylizacji - oddziela talerz od obudowy informacji w dysku twardym jest warstwa ferromagnetyczna talerzy dysków twardych Talerze te trzeba wymontować z dysku i zniszczyć. Pozostałe elementy dysku - jego obudowa i elektronika, również są segregowane i przeznaczane do recyklingu.

   

 4. Wstępne mechaniczne rozdrobnienie (wiórkowanie) nośników odpowiadające normie DIN 66399 (klasy tajności H3 - H7)

  Wiórkowanie jest wstępnym etapem procesu niszczenia, mającym znaczenie w kwestii minimalizacji czasu przebiegu procesu niszczenia nośnika. Mniejsze wiórki oznaczają krótszy czas ich rozpuszczania. Pokrywa niszczarki jest przezroczysta, dzięki temu nośnik i powstające z niego wiórki nie znikają z pola widzenia.
   

 5. Niszczenie i utylizacja nośników technologią LiquiDATA w pierwszym reaktorze

  W pierwszym procesie rozpuszczania wiórkowanego nośnika powstaje roztwór, który może być wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków do koagulacji ścieków, czyli usuwania z nich zawiesin, które trudno opadają, albo do podwyższania PH ścieków kwaśnych, albo wręcz do ich neutralizacji. Oprócz roztworu pozostają nierozpuszczone ferryty wymagające rozpuszczenia w drugim reaktorze.

 6. Niszczenie i utylizacja nośników technologią LiquiDATA w drugim reaktorze

  W drugiej reakcji definitywnie rozpuszczane są wszystkie ferryty oraz minimalizowana jest ilość powstałych odpadów. Roztwór ten może służyć do neutralizacji trafiających do oczyszczalni substancji alkalicznych, albo, zależnie od aktualnych potrzeb, zostać po prostu oczyszczony podobnie jak inne ścieki.
  Cenne metale i substancje można odzyskiwać z obu roztworów.

 7. Transport ścieków do oczyszczalni ścieków,

  Nie ma potrzeby dodatkowej, odpłatnej utylizacji dysków, wszystkie ścieki trafiają do oczyszczalni, a elementy obudów i elektroniki do odpowiednich skupów.

 8. Sporządzenie i przekazanie Protokołu Odbioru (na miejscu) oraz pozostałej dokumentacji (w terminie 7-14 dni) w tym m.in. Protokołu Zniszczenia, Karty Przekazania Odpadu i Certyfikatu Zniszczenia (umożliwiających wykreślenie dysków twardych ze stanu ewidencji).

do tego opcjonalnie:

 • Przekazanie nagrania z przebiegu procesu (w terminie 7-14 dni).

Do wykonania usługi potrzebujemy miejsca parkingowego dla naszego samochodu o powierzchni (najlepiej wydzielonej z otwartego ruchu pieszych) około 4m x 12m (minimum 3m x 8m), dostęp do prądu 220V, 16A (a najlepiej trójfazowego) i wody.

Nie ma nośnika - informacja znika

W trakcie procesu niszczenia warstwa ferromagnetyczna talerzy dysków twardych, która jest nośnikiem informacji oraz warstwa glinowa ulegają całkowitemu roztworzeniu (rozpuszczeniu) i przechodzą do roztworu w postaci soli rozpuszczalnych w wodzie. W rezultacie działania odpowiednich substancji chemicznych talerze dysku twardego zostają bezpowrotnie zniszczone wraz z zapisanymi na nich danymi - co można stwierdzić bez posiadania specjalistycznej wiedzy, "gołym okiem": dysk rozpuścił się w ciecz, a skoro nie ma nośnika - to nie ma ryzyka, że da się z niego odzyskać jakiekolwiek dane.

Powstała w wyniku reakcji chemicznej ciecz jest kierowana do oczyszczalni ścieków, ponieważ jako koagulant jest wartościowym składnikiem wspomagającym proces oczyszczania innych ścieków. Można ją wykorzystać także jeszcze w lepszy sposób, odzyskując z niej cenne metale ziem rzadkich, cyrkon, złoto, rod, ruten, srebro, platynę, czy pallad, lub zastosować przy produkcji aluminium.

Podobnie będziemy utylizować również dyski optyczne (CD, DVD), dyski hybrydowe i SSD, pamięci krzemowe (jak przenośne pamięci USB, pamięci Secure Digital czy Compact Flash), taśmy streamerów, taśmy video, dyskietki i inne, według życzenia i potrzeby Klienta.