Dla kogo?

Na świecie ok. 70% danych, w tym informacji wrażliwych, przechowywana jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Utrata danych zawsze oznacza straty

LiquiDATA jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich firm i instytucji, które przechowują jakiekolwiek dane wrażliwe: dane osobowe, informacje ważne dla bezpieczeństwa kraju, informacje finansowe, itp. Tak naprawdę w obecnych czasach nie ma organizacji, która mogłaby sobie pozwolić na wyciek informacji z komputerów firmowych bez jakiejkolwiek szkody – jeśli nie finansowej, to przynajmniej wizerunkowej.

Jednocześnie obecnie, w coraz szybciej postępującym postępie technologicznym, coraz częściej wymieniamy komputery firmowe, co oznacza konieczność odpowiedniego zadbania o zabezpieczenie ich zawartości przed odesłaniem ich do odpowiedniego punktu zbierania elektroodpadów.

Dlatego możliwość bezpiecznej, a przede wszystkim skutecznej utylizacji niepotrzebnych nośników danych (jak np. dyski twarde) stała się pilną potrzebą zarówno firm prywatnych, jak i administracji państwowej i samorządowej oraz wszystkich organizacji gromadzących dane osobowe.

Odpowiednia utylizacja nośników danych to nie tylko dobra praktyka, ale i obowiązek prawny.

Technologia LiquiDATA dedykowana jest przede wszystkim dla:

 • Wojska, służb specjalnych, służb mundurowych
  najwyższy poziom bezpieczeństwa, przechowują one m.in.: wrażliwe dane związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa, tajemnice służbowe, tajemnice państwowe, wszelkie dane dotyczące obywateli, firm i instytucji, dane osobowe pracowników, tajnych służb, misji, itd.
   
 • Administracji rządowej i samorządowej
  przechowującej m.in.: dane osobowe i finansowe obywateli, dane firm i instytucji (m.in. księgowe, podatkowe, dokumenty wewnętrzne), tajemnice służbowe, tajemnice państwowe, dane osobowe pracowników, itd.
   
 • Banków i innych instytucji finansowych
  przechowujących m.in.: dane osobowe i finansowe obywateli (m.in. zeznania podatkowe, dane członków rodziny, informacje o majątku, zarobkach, wszelkie dane o kontach bankowych i kartach kredytowych, o zdrowiu/chorobach), dane firm i instytucji (m.in. księgowe, podatkowe, finansowe, dokumenty wewnętrzne, w tym. m.in. biznes plany, strategie, informacje o technologiach itp.), tajemnice służbowe, dane osobowe pracowników, itd
   
 • Służby zdrowia
  przechowącej m.in.: dane osobowe obywateli (w tym również dane wrażliwe o stanie zdrowia, historie przebytych chorób, informacje o uzależnieniach), tajemnice służbowe, dane osobowe pracowników, itd.
   
 • Sądów i kancelarii
  przechowujących m.in.: dane o obywatelach (osobowe, finansowe, prywatne, z których znaczna część stanowi informacje wrażliwe, np. dane o skazaniach, uzależnieniach, orientacji seksualnej, stanie zdrowia, etc), dane firm i instytucji (m.in. podatkowe, finansowe, dokumenty wewnętrzne), tajemnice służbowe i adwokackie, dane osobowe pracowników, itd.
   
 • Szkolnictwa
  które przechowuje m.in.: dane osobowe obywateli (w tym również dane wrażliwe o stanie zdrowia, informacje o problemach wychowawczych, orzeczenia poradni psychologicznych i pedagogicznych, wyniki edukacyjne wskazujące słabe i mocne strony), tajemnice służbowe, dane osobowe pracowników, itd.
   
 • Firm i korporacji
  przechowujących m.in.: dane osobowe i finansowe pracowników, dane kontrahentów, własne dane firmowe (m.in. księgowe, podatkowe, dokumenty wewnętrzne, w tym. m.in. biznes plany, strategie, informacje o technologiach, informacje o prowadzonych rozmowach handlowych, o kontraktach, tajemnice biznesowe), itp.
   
 • Osób prywatnych
  przechowujących m.in.: dane osobowe, finansowe i prywatne zdjęcia – własne i innych, często bardzo wrażliwe, informacje o technologiach, informacje wrażliwe, np. o uzależnieniach, orientacji seksualnej, skazaniach, czy stanie zdrowia; tajemnice państwowe, itp. 

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000