Przebieg procesu

Talerze twardych dysków są okrągłymi płytkami o średnicy 3,5 cala (lub 2,5 cala), wykonanymi z glinu lub jego stopów, szkła albo z ceramiki. Są one pokryte cienką i wypolerowaną warstwą ferromagnetyczną z materiałów ferrytowych oraz zabezpieczone warstwą ochronną. Pojedynczy dysk twardy może zawierać w środku nawet do 16 talerzy, które należy zniszczyć.

Etapy procesu niszczenia i utylizacji:

 1. Przyjazd do Klienta Mobilnym Centrum Utylizacji Danych

  Klient może zamówić usługę pod dowolnie wskazany przez siebie adres, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności zniszczenia nośników zawierających dane poufne lub ściśle tajne. W takim przypadku Mobilne Centrum Utylizacji Danych może podjechać np. pod kancelarię tajną i tym samym wyeliminowana zostaje konieczność transportu danych poza siedzibę instytucji. Dzięki temu wyklucza się ewentualne koszty konwojowania, koszty delegacji pracowników, minimalizując jednocześnie ryzyko dostania się danych w niepowołane ręce.

 2. Protokolarne przekazanie przeznaczonych do zniszczenia dysków twardych zinwentaryzowanych uprzednio przez Klienta, w tym weryfikacja ich danych identyfikacyjnych

  Zanim dyski zostaną zniszczone wykonywana jest dokładna weryfikacja danych i identyfikacyjnych przekazanych dysków, na podstawie której możliwe będzie wystawienie dokumentacji potwierdzającej bezpowrotne zniszczenie konkretnych nośników przekazanych przez klienta.

   

 3. Przygotowanie nośników do procesu utylizacji (demontaż talerzy, segregacja i odzysk surowców wtórnych)

  NośnikiemPracownik przygotowuje dysk do procesu utylizacji - oddziela talerz od obudowy informacji w dysku twardym jest warstwa ferromagnetyczna talerzy dysków twardych Talerze te trzeba wymontować z dysku i zniszczyć. Pozostałe elementy dysku - jego obudowa i elektronika, również są segregowane i przeznaczane do recyklingu.

   

 4. Wstępne mechaniczne rozdrobnienie (wiórkowanie) nośników odpowiadające normie DIN 66399 (klasy tajności H2 - H7)

  Wiórkowanie jest wstępnym etapem procesu niszczenia, mającym znaczenie w kwestii minimalizacji czasu przebiegu procesu niszczenia nośnika. Mniejsze wiórki oznaczają krótszy czas ich rozpuszczania. Pokrywa niszczarki jest przezroczysta, dzięki temu nośnik i powstające z niego wiórki nie znikają z pola widzenia.
   

 5. Niszczenie i utylizacja nośników technologią LiquiDATA

  Następnie, w części chemicznej procesu, rozdrobnione mechanicznie nośniki umieszcza się w specjalnym reaktorze celem ich rozpuszczenia.

  W wyniku reakcji chemicznych, realizowanych technologią LiquiDATA, rozdrobnione dyski twarde zmieniają się w pozbawioną właściwości magnetycznych ciecz - zrywane są wiązania atomowe. Po tym procesie odzyskanie jakichkolwiek danych ze zniszczonych w ten sposób jest aktualnie niemożliwe.

 6. Transport ścieków do oczyszczalni ścieków,

  Pozostałością po procesie niszczenia jest roztwór, który może być wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków do koagulacji ścieków, czyli usuwania z nich zawiesin, które trudno opadają, albo, zależnie od aktualnych potrzeb, zostać po prostu oczyszczony podobnie jak inne ścieki. W przypadku bardzo dużych ilości roztworu możliwe jest także odzyskiwanie z niego cennych metali i substancji.

  Nie ma potrzeby dodatkowej, odpłatnej utylizacji dysków, wszystkie ścieki trafiają do oczyszczalni, a elementy obudów i elektroniki do odpowiednich skupów.

 7. Sporządzenie i przekazanie Protokołu Odbioru (na miejscu) oraz pozostałej dokumentacji (w terminie 7-14 dni) w tym m.in. Protokołu Zniszczenia, Karty Przekazania Odpadu i Certyfikatu Zniszczenia (umożliwiających wykreślenie dysków twardych ze stanu ewidencji).

do tego opcjonalnie:

 • Przekazanie nagrania z przebiegu procesu (w terminie 7-14 dni).

Do wykonania usługi potrzebujemy miejsca parkingowego dla naszego samochodu o powierzchni (najlepiej wydzielonej z otwartego ruchu pieszych) około 4m x 12m (minimum 3m x 8m), dostęp do prądu 220V, 16A (a najlepiej trójfazowego) i wody.

Nie ma nośnika - informacja znika

W trakcie procesu niszczenia warstwa ferromagnetyczna talerzy dysków twardych, która jest nośnikiem informacji oraz warstwa glinowa ulegają całkowitemu roztworzeniu (rozpuszczeniu) i przechodzą do roztworu w postaci soli rozpuszczalnych w wodzie. W rezultacie działania odpowiednich substancji chemicznych talerze dysku twardego zostają bezpowrotnie zniszczone wraz z zapisanymi na nich danymi - co można stwierdzić bez posiadania specjalistycznej wiedzy, "gołym okiem": dysk rozpuścił się w ciecz, a skoro nie ma nośnika - to nie ma ryzyka, że da się z niego odzyskać jakiekolwiek dane.

Powstała w wyniku reakcji chemicznej ciecz jest kierowana do oczyszczalni ścieków, ponieważ jako koagulant jest wartościowym składnikiem wspomagającym proces oczyszczania innych ścieków. Można ją wykorzystać także jeszcze w lepszy sposób, odzyskując z niej cenne metale ziem rzadkich, cyrkon, złoto, rod, ruten, srebro, platynę, czy pallad, lub zastosować przy produkcji aluminium.

Podobnie będziemy utylizować również dyski optyczne (CD, DVD), dyski hybrydowe i SSD, pamięci krzemowe (jak przenośne pamięci USB, pamięci Secure Digital czy Compact Flash), taśmy streamerów, taśmy video, dyskietki i inne, według życzenia i potrzeby Klienta.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000