21.11.2018

Dane inspektora ochrony danych z imienia i nazwiska na www!

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) powinien zadbać o to, by informacja na firmowej stronie o nim była łatwo dostępna. Powinna też zawierać konkretne dane, takie jak: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000