23.05.2011

Nowe technologie – nowe wyzwania dla ochrony danych

Szybki rozwój technologiczny prowadzi do wielu istotnych zmian w funkcjonowaniu społeczeństw i rodzi nowe wyzwania dla ochrony danych osobowych.

Kwestie te były jednym z tematów śniadania prasowego zorganizowanego 17 maja 2011 r., czyli w Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego, przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych i Grupę BOSSG.

Podczas spotkania Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zwrócił uwagę m.in. na rosnący problem ochrony danych osobowych związany z szybkim rozwojem technologicznym i globalizacją prowadzącą do wielu istotnych zmian w funkcjonowaniu społeczeństw. Dla GIODO oznacza to nowe wyzwania związane z ochroną prywatności i danych osobowych. Andrzej Lewiński mówił o nich w kontekście koniecznych zmian prawa, które planowane są zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Jako przykład zagadnienia, które wymaga uregulowania w przepisach, podał radiową transmisję danych (RFID). To technologia, która w krótkim czasie zrewolucjonizuje nasze codzienne życie, np. zakupy w sklepach czy korzystanie z komunikacji miejskiej. Tematem tym zajmują się zarówno GIODO, jak i polski rząd, który został zobowiązany, by do końca maja 2011 r., przedłożyć KE informacje o wdrażaniu tej technologii pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych i prywatności.

Czytaj więcej na stronie GIODO: http://giodo.gov.pl

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000